Küldetés

Az alapítvány küldetése

A Drogprevenciós Alapítvány az 1994-es megalapításakor a hiteles, objektív tényeket tartalmazó információnyújtásra helyezte a hangsúlyt. Az iskolákat járva primer prevenciós foglakozásokat tartott diákok számára a viselkedéses-, és a legális és illegális kémiai addikciók témakörében egyaránt.

Mivel tudtuk, hogy az elsődleges megelőzés nem elégséges azok számára, akik nem tudnak és/vagy nem akarnak változtatni szerhasználati szokásukon, így 1995-ben megalakítottuk az alacsonyküszöbű, ártalomcsökkentő tűcsereprogramunkat is. Azok, akik nem kerestek fel bennünket, azok számára az utcai megkereső munka volt az egyetlen üdvözítő módszer, így 1996-ban majd 1998- 2011 között rendszeresen kijártunk a kilencedik kerületi Dzsumbujba is. 

 Tevékenységünkkel nem csupán a pszichoaktív szereket használó klienseknek és a hozzátartozóiknak, környezetüknek akartunk segíteni, hanem célul tűztük ki az ártalomcsökkentés filozófiájának és gyakorlatának meghonosítását is. 

A drogprevenciós foglakozások és a tűcsere program működtetése közben szerzett tapasztalataink folyamatosan hívták életre az összes többi projektünket. Így bővült a bio-pszicho-szociális ellátásunk az ambuláns ellátással. Ötvözzük a konzultációt és a szubsztitúciós kezelést. Ez azon az elven alapszik, hogy a klienseknek a gyógyszeres kezelés mellett, a széleskörű problémáik feltárásában és a megrekedt élethelyzetük előremozdításában lehetőség szerint a családjukkal együttműködve egy szakavatott team képes segíteni.

17 fős stábunk működteti az egymásra épülő programjainkat. Így az utcai munka mellett a fix telephelyű alacsonyküszöbű programban és az egészségfejlesztésben, a szexuális felvilágosításban, ön- és társismeret fejlesztésében és a közművelődésben az ambuláns ellátásban és a rehabilitációra való felkészítésben is szerepet vállalunk.

Célunk, hogy a hozzánk fordulók kapják meg a számukra legalkalmasabb ellátást, információt. Klienseink körébe a droghasználók és hozzátartozóik, illetve diákok, szociális segítők, egészségügyi dolgozók, pedagógusok tartoznak.

Az 1994 óta működő alapítványunk tudja, hogy egy-egy szervezet önmagában nem érhet el minden érintettet, és nem fedhet le minden területet tevékenységével. A klienseink megfelelő ellátása miatt is fontosnak tartjuk a szervezetek közötti gyakorlati együttműködést.

Az alapítványról…