Kronodrog

A KRONODROG egy 21 tablóból álló táblafolyam, mely progresszív módon mutatja be a honi drogjelenség kialakulásának és érzékelésének menetét.

A különböző drogokat bemutató tablókat évek szerint rendeztük kronológiai sorrendbe, innen az elnevezés, KRONODROG

A projekt alapját a Drogprevenciós Alapítvány KRONODROG kiállítása képezi. A kiállítás sikerrel szerepelt már iskolai prevenciós előadások és egészség napok alkalmával is. Az utazó tárlat a hazai drogprobléma kibontakozásának 20 évét mutatja be, nagyméretű tablók és tematikus programok segítségével.

Az utazó program célja, hogy a tárlatot látogatók tágabb társadalmi kontextusba helyezve ismerkedjenek meg a drogprobléma hazai helyzetével és alakváltozásaival.

A tényszerű és tudományos elvek mentén történő megközelítés a droghasználat, mint társadalmi jelenség pontosabb megértéséhez vezet, segíti a droghasználókkal kapcsolatos, a média által erősen torzított kép árnyaltabb megjelenítést, a hazai NGO-k munkájának megismerését.

A különböző drogokat bemutató tablókat évek szerint rendezték kronológiai sorrendbe, innen az elnevezés, KRONODROG. Egy év egy drogot mutat be több dimenzió mentén

A tablók kronológiai elrendezéséhez egy olyan módszert választottunk, amelyik újszerűen, de mégis könnyen érthető formában próbálja megfogni a probléma folyamat (evolucionista) jellegét. Minden táblának egy évet kell szimbolizálnia (1990 – 2005), de olyan formában, hogy az adott évben megjelenő (felismert) drogtípus hozzárendelésével ne sérüljön a hitelesség és történetiség elvárásának igénye. Az így kapott kronológiai sorrendet többször átrendeztük, kerestük a megfelelő sorrendiséget, a drogok társadalmi szinten érzékelt tapasztalásának kronológiai sorrendjét. A sorrend a következő lett: (1.alkohol 1990, 2.cigaretta 1991, 3.szerves oldószerek 1992, 4.barbiturátok 1993, 5. amfetamin 1994, 6.heroin 1995, 7.lsd 1996, 8.kender 1997, 9.koffein 1998, 10,metadon 1999, 11. xtc 2000, 12. kokain 2001, 13. számítógép 2002, 14. szex 2003, 15. televízió, 2004, 16.munka 2005. 17. játék 2006. 18.  kodependencia 2007., 19. herbál drogok 2008., 20. designer drogok 2009- 2010.

A tablókon található piktogramok segítik a téma feldolgozását, ha megfelelően hosszú ideig – esetünkben egy hétig – állítjuk ki egy középiskola területén, akkor a diákok a szünetekben, illetve az órák előtt és után nézegethetik, tanulmányozhatják a tablókat. Ha figyelmesen és kreatívan gyűjtögetik őket egy csokorba, könnyen észrevehetik a jelenség rejtett összefüggéseit.  A piktogramok az alábbi neveket kapták: (1. drogalitás, 2. tudatmódosítás,3. pénz, 4.statisztika, 5.DPA (Drogprevenciós Alapítvány), 6.film, 7. könyv, 8.kérdés,9. függőség,10. tudomány, 11. NGO,12. egészségügy, 13. média, 14. törvény, 15. táblázat,16. rendőrség,17. túladagolás,18. tanulmány, 19. érdekesség, 20. történelem,21. intézmény.)

A program során a résztvevők a Drogprevenciós Alapítvány munkatársainak tárlatvezetésével tekinthetik meg a kiállítást.

Prevenciós programok

A Droprevenciós Alapítvány drog, szexualitás és ön -és társismeret témakörében kínál prevenciós és egészségnevelő foglalkozásokat:

–  diákok, gyermekotthonban élő fiatalok számára.

Együttgondolkozó napokat tartunk:

–  szülők

–  pedagógusok

–   valamint szociális-, egészségügyi szférában dolgozók részére.

Szülők akadémiája program:

Szülők részére gyermekneveléssel kapcsolatos rendkívüli szülői értekezleteket, fogadó órákat tartunk.

A KRONODROG kiállítás egy 2007 óta létező 21 információs táblából álló mobil tematikus kiállítás, mely kiváló kiegészítő anyaga iskolákban, közintézményekben és egészségnapokon történő prevenciós foglalkozásoknak. A kiállítás célja, hogy árnyaltabb képet kaphassanak az érdeklődők a magyarországi drogjelenség kialakulásának és érzékelésének menetéről. A különböző drogokat és azok történetiségét bemutató ember nagyságú tablókat évek szerint rendeztük sorrendbe, innen az elnevezés, KRONODROG.

A foglakozásokat szakmai tapasztalattal bíró pszichiáter, szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns, pszichológus, pedagógus kollégáink tartják.